Realizované projekty
 Zdravotná starostlivosť
Referencie 
 • ABB, s.r.o.
  Dúbravská cesta 2
  841 04 BRATISLAVA
  Jana Freywaldová 02/ 59418 757
 
 • Československá obchodná banka, a. s.
  Michalská 18
  815 63 BRATISLAVA
  Michal Frtús 02/59 663 070
 
 • ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
  Radlinského 10
  813 23 BRATISLAVA
  Michal Frtús 02/59 663 070
 
 • ČSOB Asset Management, správ. spol., a.s.
  Medená 22
  811 02 BRATISLAVA
  Michal Frtús 02/59 663 070
 
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
  Tomášikova 48
  832 37 BRATISLAVA
  Mgr. Mária Bachová 02/48 62 55 20
 
 • Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s.
  Tomášikova 48
  832 68 BRATISLAVA 3
  Mária Jakubčová 02/48 62 93 21
 
 • Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. Spol., a.s.
  Tomášikova 48
  832 65 BRATISLAVA
  Ing. Miroslav Zaťovič 02/48629642
 
 • Slovenská konsolidačná, a.s.
  Cintorínska 21
  814 99 BRATISLAVA
  PhDr. Edita Eleková 02/57289384
 
 • Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
  Mlynské nivy 44/b
  825 11 BRATISLAVA
  Ing. Katarína Koleničková 02/6262 2953
 
 • SPP – distribúcia, a.s.
  Mlynské nivy 44/b
  825 11 BRATISLAVA
  Ing. Katarína Koleničková 02/6262 2953
 
 • eustream, a.s.
  Votrubova 11/A
  821 09 BRATISLAVA
  Mgr. Mária Varečková 02/6250 7293
 
 • Rozhlas a televízia Slovenska
  Mlynská dolina
  845 45 BRATISLAVA
  Mgr. Dagmar Džubáková 02/3250 5310
 
 • ZF Borge Elastmetall Slovakia a.s.
  Strojárenská 2
  917 02 TRNAVA
  Ing. Eva Garajová 033/5959 880

© Remedy s.r.o. 2006-2018