Hlavná stránka
 Naša spoločnosť  Služby & riešenia  Partneri & Projekty  Podpora klientom
Remedy, s. r. o. je obchodná spoločnosť, ktorá sa orientuje na služby v oblasti komplexnej starostlivosti o ľudské zdroje. Ide hlavne o oblasť zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Služby a riešenia komplexnej starostlivosti o ľudské zdroje vznikali na základe dlhodobého mapovania potrieb trhu a jednotlivých klientov. Sú navrhnuté tak, aby splnili očakávania aj tých najnáročnejších klientov. Dôležitými partnermi v oblasti zdravotnej starostlivosti sú priamo jej poskytovatelia, t.j. diagnostické centrá v rámci Slovenskej republiky. Remedy, s. r. o. je originálna predovšetkým svojou podporou vo vzťahu ku klientovi, nakoľko sa okrem akvizícií aktívne podieľa aj na koordinácií jednotlivých projektov v rámci Slovenskej Republiky.

© Remedy s.r.o. 2006-2018