Služby & riešenia
 Zdravotná starostlivosť
Starostlivosť o Vás 
Je zabezpečená v požadovanom rozsahu a kvalite prostredníctvom obchodných partnerov a dodávateľov, ktorými sú najmä neštátne zdravotné strediská a diagnostické centrá na území celej Slovenskej Republiky. Zoznam centier nájdete tu.
 
 
V rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa venujeme zabezpečeniu:
  • preventívnych programov pre ženy a mužov
  • primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti
 
Tvorba všetkých projektov (hlavne preventívnych programov a pod.) je realizovaná „na kľúč“ a to na základe osobnej konzultácie s klientom.

© Remedy s.r.o. 2006-2018